Nova Versão Internacional NVIP

João 17:17 Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.

Almeida Atualizada (Portuguese) AA

João 17:17 Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.

English Standard Version ESV

John 17:17 Sanctify them in the truth; your word is truth.

King James Version KJV

New King James Version NKJV

John 17:17 Sanctify them by Your truth. Your word is truth.